Khoan cọc nhồi
  • khoan-coc-nhoi.jpg
Vote now!
0.0/5 (0 votes)
Project information
Project Name: Khoan cọc
Category: Khoan cọc nhồi
Task: 2 máy
Date: May 20, 2015
Client: Lethycorp
Ý Kiến Khách Hàng
Công ty Lê Thy làm việc rất chuyên nghiệp, đội ngủ kỹ thuật giỏi luôn đảm bảo được tiến độ công trình. "Ms. Mai"