XE cẩu Lê thy
  • xe-cau.jpg
Vote now!
0.0/5 (0 votes)
Project information
Project Name: Xe Cẩu
Category: Thiết bị máy móc
Task: Đầu tư nhiều xe cẩu mới
Date: May 20, 2016
Client: LETHYCORP
Ý Kiến Khách Hàng
Công ty Lê Thy làm việc rất chuyên nghiệp, đội ngủ kỹ thuật giỏi luôn đảm bảo được tiến độ công trình. "Ms. Mai"