DỊCH VỤ

Ép Neo

I/ Giới thiệu

Việc gia cố nền móng cho các công trình nhà dân nói chung và nhà dân có...

Ép Cọc Tải Sắt

Ép cọc bê tông sử dụng tải sắt là một trong những phương pháp ép cọc mà Lê Thy đang thi công...

Ép Cọc Nhà Dân

Dịch vụ ép cọc nhà dân Lê Thy luôn được khách hàng tin tưởng và đánh giá rất cao vể năng lực thi công, đảm bảo an toàn...

Khoan Cọc Nhồi

Cọc khoan nhồi được thi công bằng cách khoan lỗ sâu trong đất tới cao trình thiết kế rồi đổ bê tông lấp đầy lỗ...